Generalforsamling 2023

Ordinær generalforamling 2023 i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 9. februar 2023 kl. 19:30

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning ved Anne-Lise
  3. Regnskab ved Anny
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
    • Henning, Thomas, Anni og Per er på valg.
  7. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig afstemning når dette ønskes.

Link: Gældende vedtægter

Link: Referat