Referat af generalforsamling i støtteforeningen for Hornslet kirkes voksenkor, 8. februar 2018

 1. Valg af dirigent of referent.
  Bestyrelsen foreslår Dorthe som dirigent, Morten som referent.
  Valgt uden modkandidater.
 2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.
  Det har været endnu et godt år for foreningen, med mange gode arrangementer.
  • Endnu en hyggelig tur til Brædstrup.
  • Festivalgospel, med rigtig mange gæster og det gik rigtig fint
  • Kor-workshop i efteråret: En dag med nye sange i det flotte hæfte, Thomas havde udgivet til dagen. Vi var 15 fra foreningen og 10 gæster udefra.
  • Stomp-dagen seneste søndag for foreningens medlemmer. En god dag, men desværre deltog kun 9 medlemmer.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
  Vi har indtil nu haft regnskabsår fra hver generalforsamling til den næste. Det skifter fra dette regnskab for 2017 til at følge kalenderåret, hvorfor 2017 kun er 11 måneder langt, da det starter 1.2.2017 og slutter 31.12.2017, så det ikke overlapper med 2016. Der var ikke mange kontigent-indbetalinger i 2017 af samme grund, da de fleste betalte før sidste års generalforsamling. Året gav derfor et underskud på 750 kr. Foreningens konto havde en saldo på 7472 kr på 1.1.2018.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  Foreningens kontonummer er: reg. 9570 konto 3385057296.
 4. Fastsættelse af kontigent for 2018. Kontigentet fastholdes på 100 kr.
 5. Indkomne forslag..:
  1. Anne-Lise foreslår, at vi supplerer med 10 nye tørklæder, da vi har prøvet at stå med kun lige netop nok, og derfor kommer til at mangle nogle, hvis der kommer lidt flere korsangere næste gang vi bruger dem. Det vil koste ca. 1000 kr. i indkøb af stof. Annle-Lise håber, at nogle vil hjælpe med at sy stoffet til tørklæder. Det bliver nok en dybere grøn farve, der passer sammen med dem vi allerede har, uden at være magen til.
   Vedtaget.
  2. Anne-Lise foreslår, at vi fejrer Thomas’ 10 års jubilæum efter forårskoncerten. Og prøver at få noget i lokalavisen.
   Vedtaget.
   Anni og Anne-Lise skriver på det.
  3. Podier: Vi vil stadig gerne have nogle, den bagerste række kan stå på. Thomas og kirken er ved at se på det, så foreningen afventer.
  4. Turen går til Brædstrup.
   • Planlægningsudvalg: Anne-Lise, Naja, Morten, Lill, Anny.
   • Udvalget sørger for at få uddelegeret en del af opgaverne på forhånd
   • Turen foregår som den "plejer", omtrent som følger...:
    Vi bor på Sømosegård, hvor vi er velkomne fra fredag kl 17.
    Vi spiser sammen og synger sikkert lidt fredag aften.
    Lørdag er der så Gospel-kor-øve med lokale sangere kl 10-16 i sogne-huset.
    Sognet giver frokost og kaffe undervejs.
    Fra kl 16 øver vi en smule til gudstjenesten dagen efter.
    Så er der festmiddag, og mon ikke lidt mere hygge-sang...
    Søndag spiser vi morgenmad, og gør hytten ren efter os, så den er klar til aflevering.
    Så tager vi i kirke, og synger til gudstjenesten.
    Derefter er der frokost i sognehuset, og så er det tid til generalprøve med Henriette, Steen og Annette.
    Så koncert, oprydning i kirken, og så hjemad..
  5. Festival-Gospel! denne gang falder det 1. juni. Vi har gæster med til øveaftenerne de to gange før, d. 24.5 og 31.5.
   Sekretæren inviterer sidste års deltagere og alle kor i omegnen. Alle opfordres til at dele invitationen vidt og bredt, når den kommer ud...
   Der spørges til hvorfor der kom færre publikum til Gospel-koncerten end tidligere sidste år? Det er jo svært at afgøre, men måske er en del af årsagen, at vi tidligere havde en annonce i festivallens program og også var på deres hjemmeside, som en slags tyvstart. Det må vi se, om vi kan komme igen. Dorthe prøver at kontakte festivallen.
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Anne-Lise, Morten, Anny, Anni og Henning.
  Alle er villige til genvalg.
  Efter passende mængde tavshed kunne dirigenten konstatere, at alle var genvalgt uden modkandidater.
 7. Evt.
  • Thomas reklamerer for Nordisk kirkesangsfest 9. – 13. maj 2018 i Odense. Se http://nksf2018.dk.
  • Birgitte synes vi mangler at kunne hinandens navne bedre og vil gerne lave navneskilte til os.