Referat af generalforsamling 2021

Ordinær generalforamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 10. juni kl. 19:00

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
  • Dorthe, Thomas, Anni og Henning er på valg.
 7. Eventuelt.

 

Link: Gældende vedtægter

 

 

Referat

 1. Valg af dirigent of referent.
  Bestyrelsen foreslår Dorthe som dirigent, Morten som referent.
  Valgt uden modkandidater.
 2. Beretning v. formanden for foreningen, Anne-Lise.

  Det har været et meget hårdt år at være kor i, men Thomas har holdt liv i koret på bedste vis med Zoom og udendørs øve-aftener, så meget som det har været muligt. Koncerten d. 5. juni var en stor succes, og kunne næsten kompensere for et tynd sæson.

  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 3. Regnskabet gennemgås af kassereren, Anny.
  Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er fremlagt på generalforsamlingen.

  Saldo ved årets begyndelse var 6421 og ved årets afslutning 6904. Der er indbetalt kontiengent fra 27 betalende medlemmer. Der er brugt 2500 på betaling for en sangerinde til streaming-koncerten.

  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

  Foreningens kontonummer er uændret: reg. 9570 konto 3385057296.


 4. Fastsættelse af kontigent for 2020. Kontigentet fastholdes på 100 kr.
 5. Indkomne forslag..: Ingen dette år.
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Dorthe, Thomas, Anni og Henning som suppleanter.
  Alle er villige til genvalg.
  Efter lidt summen i forsamlingen kunne dirigenten konstatere, at alle var genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen konstituerer sig hermed fortsat som:
  • Anne-Lise Fuglsang: Formand
  • Anny Bentsen: Kasserer
  • Dorthe Ginge: Næstformand
  • Morten Grouleff: Sekretær
  • Thomas Lennert: Bestyrelsesmedlem (fast)
  • Henning Thorup: Suppleant
  • Anni Neimann Pedersen: Suppleant
 7. Evt.
  • Forslag om at bruge nogle penge fra kassen på en "fysisk" øvesession, noget sangtræning med fokus på kroppen eller sådan noget.
  • Forslag om at få taget et nyt foto. Det nuværende, der genbruges er temmelig gammelt. God ide.
  • Kassereren opfordrer til, at man kun skriver sit fulde navn som besked, når man betaler kontigent. Det gør det meget lettere at lave regnskabet.
  • Kortur! Ja, bestyrelsen må igang, gerne til inden påske 2022