Generalforsamling

Ordinær generalforamling i Støtteforeningen for Hornslet Kirkes Voksenkor

Torsdag d. 8. februar kl. 21 (efter korprøve)

Hornslet Sognegård

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved Anne-Lise
 3. Regnskab ved Anny
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  • Turen til Brædstrup d. 23. - 25. marts
  • Festivalgospel d. 1. juni
 6. Valg
  • Anny, Morten, Anne-lise, Anni og Henning er på valg.
 7. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig afstemning når dette ønskes.

Link: Gældende vedtægter

Link: Referat